parallax background


AlgemeneGegevens


Naam:

STICHTING UT KABINET DER ZOTHEID


Contactgegevens:

Ut Kabinet der Zotheid
Basiliekplein 4
4901 EH Oosterhout
Telefoonnummer: 0162-696037
E-mail: info@utkabinetderzotheid.nl


Volgens de statuten van de stichting heeft deze ten doel:

  • Het behoud en de ontwikkeling van de carnavalscollectie van het carnavalsmuseum Ut Kabinet der Zotheid en het Kaaiendonks carnavalserfgoed, alsmede de exploitatie hiervan, het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  • De stichting wil haar doel bereiken door onder meer: het verzamelen en onderhouden van attributen, parafernalia, kostuums, maskers en alle goederen en zaken die met carnaval en de viering daarvan te maken hebben, en het tentoonstellen daarvan en geven van voorlichting daarover;
  • De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.


Bestuur en dagelijks management:

Het bestuur van Stichting Ut Kabinet der Zotheid wordt gevormd door
Karin Mertens (voorzitter/Regentes)
Mattie Broekmans (penningmeester-secretaris/Minister van Financiën)
Maaike Mertens (bestuurslid/Minister van Algemene Zaken)

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies waarvan Mieke Cocu momenteel deel uitmaakt (Raadsvrouwe-Griffier). De stichting onderschrijft de Principes en Best-Practice bepalingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance. Bestuur, medewerkers en vrijwilligers zijn allen onbezoldigd. De stichting heeft geen medewerkers in dienst, alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers.


Beloningsbeleid:

Bestuur, Raad van Advies, medewerkers en overige vrijwilligers zijn allen onbezoldigd. Het museum heeft geen medewerkers in dienst, alle werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers op basis van vrijwilligerscontracten.


Beleidsplan:

Klik hier en download het beleidsplan.


Basisgegevens:

Stichting Ut Kabinet der Zotheid
Bezoekadres: Basiliekplein 4, 4901 EH Oosterhout NB
Correspondentieadres: Basiliekplein 4, 4901 EH Oosterhout
E-mail: info@utkabinetderzotheid.nl
KvK-nummer: 82860688
BTW-nummer: NL 8626.32.559.B.01
Bankrekening (IBAN): NL29 RABO 0368 3878 79

parallax background

Uw zolder opgeruimd
en iets moois gevonden?Neem dan contact op